Základné údaje o spoločnosti  
   English version
   Slovenská verzia
    Bratislava, SLOVAKIA
Produktový rad   ►
Technicko-informačné listy
Karty bezpečnostných údajov
Užitočné linky a odkazy
Obchodné podmienky
Mapa - ako nás nájdete
 Poslať  e-mail  

 Dopyt, Objednávka

 

       Mapa Bratislavy                 kliknite pre zväčšenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodné meno:

 

Sídlo, fakturačná adresa:

 

 

IČO:    

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie:

 

 

 

IMPERGAM, s.r.o.

.

Pionierska 15

SK-831 02  Bratislava

Slovenská republika

 

45 599 793

20 23 06 18 43

SK 20 23 06 18 43 

VÚB, a.s., Bratislava

 

 

 

 

 

     
   

Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo  66016/B.

   

 

   
   Výpis z obchodného registra    
           
   

Spoločnosť IMPERGAM s.r.o. v rámci divízie CHÉMIA ponúka tieto služby a činnosti:

       
   

●   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť

 
   

●   výroba a odbyt chemických látok a chemických prípravkov

 
   

●   sprostredkovanie obchodu, reklamné činnosti

 
   

●   výskum a vývoj v oblasti chémie a chemických technológií

 
   

●   vývoj a optimalizácia formulácií chemických prípravkov

 
   

●   poradenská činnosť v oblasti chémie a chemických technológií

 
   

●  poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi, vrátane nebezpečných odpadov

 
       
     Všeobecné obchodné podmienky (VOP)    
       
 

Ponuka spolupráce

    Naša spoločnosť má záujem o perspektívnu spoluprácu s dodávateľmi a odberateľmi chemických produktov a chemických technológií.                                                 Zároveň ponúkame možnosť obchodného zastúpenia zahraničného partnera pre Slovenskú republiku. V prípade záujmu o spoluprácu nás bez váhania kontaktujte.

   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý TOP