Užitočné linky a odkazy
   English version
   Slovenská verzia
    Bratislava, SLOVAKIA
Produktový rad   ►
Technicko-informačné listy
Karty bezpečnostných údajov
Užitočné linky a odkazy
Obchodné podmienky
Mapa - ako nás nájdete
 Poslať  e-mail  

 Dopyt, Objednávka

 

       Mapa Bratislavy                 kliknite pre zväčšenie

         
  OBCHODNÝ REGISTER SR NA INTERNETE  -  Vyhľadávanie údajov o obchodných spoločnostiach, On-line výpisy z registra   http://www.orsr.sk  
  ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER SR  -  Vyhľadávanie údajov o fyzických osobách podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia

 

http://www.zrsr.sk  
  ZBIERKA ZÁKONOV SR  -  Vyhľadávanie legislatívnych predpisov uverejnených v zbierke zákonov SR, Obchodný vestník   http://www.zbierka.sk  
 

Zlaté stránky  -  Vyhľadávanie slovenských firiem, adries, telefónnych čísiel

 

www.zlatestranky.sk  
 

Slovenská pošta  -  Vyhľadanie PSČ

 

www.slposta.sk

 
 

Zoznam inštitúcií v SR  -  Verejný informačný portál vlády SR, informácie, tlačivá, Kompletný prehľad štátnych a samosprávnych inštitúcií

 

www.obcan.sk

 
 

COLNÝ ÚRAD Bratislava,  Miletičová 42,  824 59,  Bratislava 26

Stránkové hodiny: Po, Ut, St a Pia: 7.30 - 15.30 h, tel. 02 / 502 63 990,  991

  http://www.colnica.sk http://www.colnasprava.sk  
 

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR  -  Systém INTRASTAT SK

Tel.: 02/50236 277;  02/50236 278

 

http://www.statistics.sk/struk/intras.htm

www.statistics.sk

 
  Centrum pre chemické látky a prípravky  -  Mierová 19,  827 15 Bratislava 212, Tel.: 02 / 4854 4511, Fax: 02 / 4854 4555, 4854 4545    www.cchlp.sk , Chemické látky na trhu v SR online e-mail:  info@cchlp.sk
 

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

FUK FNsP akad.L.Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava (24-hod. konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách) Tel.: 02 / 5477 4166, Fax: 02 / 5477 4605
  http://www.ntic.sk e-mail:  tic@healthnet.sk
 

RECYKLAČNÝ FOND  -  Nobelova 18, 831 02 Bratislava

Spojovateľka: 02/49207611  Fax: 02/49207619

 

www.recfond.sk

 
 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212  Tel.: 02/ 4854 1111  Fax: 02/ 4333 7827

  http://www.economy.gov.sk/  
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Tel.: 02/ 5956 1111, Fax: 02/ 5956 2031
   http://www.lifeenv.gov.sk/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý TOP

   

Inštalovanie programu Acrobat Reader na prezeranie pdf súborov :