Produkty

 OLEOCHÉMIA

   
   English version
   Slovenská verzia
    Bratislava, SLOVAKIA
Produktový rad   ►
Technicko-informačné listy
Karty bezpečnostných údajov
Užitočné linky a odkazy
Obchodné podmienky
Mapa - ako nás nájdete
 Poslať  e-mail  

 Dopyt, Objednávka

 

 

 

 

 

 

Skupinu OLEOCHÉMIA predstavujú METYLESTERY REPKOVÉHO OLEJA (MERO) spĺňajúce náročné požiadavky technickej normy EN 14214 a RASTLINNÉ OLEJE určené najmä pre prípravu biozložiek.

 

  

Ø      Metylester repkového oleja  (MERO)

       Technicko-informačný list produktu  (Download, pdf)  

             

Ø      Destilovaný metylester repkového oleja  (Destilovaný MERO)

       Technicko-informačný list produktu  (Download, pdf)

 

Ø      Rastlinné oleje pre technické účely  (Repkový olej, Sójový olej)

       Technicko-informačný list produktu  (Download, pdf) 

     

 
   

 

METYLESTER REPKOVÉHO OLEJA 

- skrátene MERO, je produkt spĺňajúci náročné požiadavky technickej normy EN 14214, so širokou oblasťou použitia, predovšetkým určený na prípravu biopalív typu Biodiesel, ako prídavok alebo aditív do motorových palív (zlepšenie mazivostných vlastností), a tiež ako samostatné palivo (B-100) do dieselových motorov. Produkt je úplne biologicky odbúrateľný.

 

 

 

 

DESTILOVANÝ METYLESTER REPKOVÉHO OLEJA

 

- je vysoko čistý produkt vákuovej destilácie MERO. Vyhovuje EN 14214 a okrem už zmenených aplikácií MERO sa používa pri príprave ekologických a  biologicky dobre odbúrateľných odmas-ťovacích kvapalín, mazacích prostriedkov, ako zložka lampových olejov ďalej ako účinné rozpúšťadlo pre rozmanité aplikácie, napríklad v priemysle náterových hmôt a pod.

 

   
           
 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch produktov nájdete v ich Technicko-informačných listoch.

Bližšie informácie o biopalivách nájdete na nasledujúcej stránke BIODIESEL .

 

 

Ý TOP

 

 

 

 

 

 

TOP Ý